VitaPet – az állati jó egészségért!

Kérdése van? Hívjon minket! +36203299956

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÜZEMELTETŐ ADATAI

A webáruház működtetője a Trovet Hungary Kft.

 • Címe: 1212 Budapest, Szent István út 69.
 • Képviselője: dr. Nándorfi Zoltán
 • Adószáma: 13496799-2-43
 • Cégjegyzékszáma: Cg 01-09-738293, kibocsátó cégbíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
 • Bankszámlaszáma: OTP Bank: 11736020-29906376-00000000
 • Email: webshop@vitapet.hu, Telefon: +36-20/5530307
 • A szerződés nyelve: magyar.
 • Tárhelyszolgáltató: 3in1Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós Forrás u. 12.Email: admin@megacp.com
A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

A Vitapet.hu webáruház kisállatok egészségmegőrzésével, betegségmegelőzésével kapcsolatos eledeleket, táplálékkiegészítőket, gyógyhatású eszközöket, tisztítószereket, valamint tartásukkal kapcsolatos, mindennapos használati eszközöket forgalmaz.

A megjelenített termékek képei illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag online, a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg.

A webáruház személyes vásárlási lehetőséget nem biztosít, üzlethelyiséget nem tart fenn. Személyes áruátvételre előzetes megrendelés után és időpontegyeztetés alapján a cég telephelyén (1212 Budapest, Szent István út 69. ÁLLATPATIKA, mobil:+36 20 2240399) kerülhet sor.

TÁVSZERZŐDÉS

A Megrendelőlap Megrendelő általi elküldésével és annak a Szállító által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre egyrészt a Trovet Hungary Kft. (székhely: 1212 Budapest, Szent István út 69. adószám: 13496799-2-43,Cégjegyzékszám: Cg 01-09-738293, Bankszámla: BB 10103881-54395000-01000007) a továbbiakban: Szállító, másrészt a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 

1. A Szállító köteles az utánvéttel megrendelt és a Szállító által visszaigazolt, a Vevő által a Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelésen megjelölt szállítási címre, raktáron lévő termékek esetében a Megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül, beszállítóink raktárán lévő termékeket 7 munkanapon belül eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szállító köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt 3 munkanapon belül. Megrendelő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és a Szállító által a Megrendelő által megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett, a Szállító által kiállított számlán szereplő vételárat, mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

 

2. Amennyiben Megrendelő a Megrendelésen a vételár teljesítésének módjaként banki átutalást, bankkártyás fizetést   jelölt meg, úgy Megrendelő köteles a vételárat a Szállító által a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre kiküldött proforma számla adatai alapján az azon feltüntetett fizetési határidőn belül a Szállító fent megjelölt bankszámlájára átutalni. Ez esetben Szállító a vételárnak a bankszámláján történő jóváírását követően 3 munkanapon belül - köteles a terméke(ke)t a Megrendelő által megjelölt szállítási címre elküldeni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt.

 

3. A Szállító köteles a Személyes átvétel útján megrendelt, a Megrendelő által a Megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a Megrendelő számára a Szállító Telephelyein (Budapest, 1212 Szent István út 69. ÁLLATPATIKA  ) amennyiben az raktáron van, a Megrendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül, beszállítóink raktárán lévő termékeket 7 munkanapon belül átadni Megrendelőnek. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul a Megrendelő által a Megrendelésen feltüntetett e-mail vagy telefon útján értesíteni Megrendelőt.

AZ ELÁLLÁS JOGA

A megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy napon belül a Megrendelőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben azonban köteles a terméket a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

A Szállító köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A Szállító követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését. Tápok, táplálékkiegészítők esetében az elállás joga nem alkalmazható, ha a vevő a terméket kibontotta, használta.

Aki elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 nap beszámításakor.

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek (hatáskörtől függően) a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi bíróság illetékességét kötik ki.

ADATVÉDELEM

Az Ön által megadott adatokat a Trovet Hungary Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából (amennyiben ehhez hozzájárult) tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Trovet Hungary Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, amelyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), amely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A megrendelt termékről számla készül, amelynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak törlését a rendszerből, vagy a tárolt adatok módosítását a felhasználó bármikor írásban kérheti.

Ettől független a klubtagság megszüntetése, amelyet a klubtag bármikor megtehet a klubtagoknak kiküldött e-mailek alján lévő „Kilépek a klubból!” linkre való klikkeléssel. Ez nem jelenti automatikusan az ügyfél regisztrációjának törlését, amely egy ettől független adatbázis. 

Aki a webáruházunkban regisztrálja magát, vagy a vásárláshoz megadja adatait, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a Távollévők között kötött Szerződésekről szóló 17/1999. (II. 05.) Korm. Rendelet szabályai az irányadóak.

A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK:
SZERZŐI JOG

Ez a weboldal (www.vitapet.hu) a Trovet Hungary Kft. szellemi terméke. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Trovet Hungary Kft-nek (H-1212 Budapest, Szent István út 69.) szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információszerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A weboldal tartalmak másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges és képi átvétele és felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. Jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR

Amennyiben weblapunk (www.vitapet.hu) tematikus tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalmának 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket) 300 Euro összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

BIZONYÍTÁS

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk - © 2015. (Trovet Hungary Kft., dr. Katona Gabriella)

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. március 01-től hatályosak.

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI ÉS SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét vállalkozásunk adatvédelmi szabályairól.

 

Milyen alapelveket követünk?

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 4. minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait 

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
 3. előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

A vállalkozásunk megnevezése: TROVET HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Címünk/ székhely és levelezési cím: Budapest, 1212 Szent István út 69.
Telefonszámunk: +36 1 425 3205 Honlapunk: www.trovethungary.hu
E-mail címünk: trovet@gmail.com
Adószámunk: 13496799-2-43 Cégjegyzékszámunk: 01-09-738293
Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Praxisengedély száma: 1606/PE/MÁOK

Vállalkozásunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Zonax Kft. Budapest 1131 Babér u. 1-5 tárhely szolgáltatás
Cobra Computer Kft. Budapest 1131 Rokolya u. 44. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése, tárhely szolgáltatás
Shoprenter.hu kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129 adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése, tárhely szolgáltatás
Unas Online Kft. Sopron, 9400 Major köz 2. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése, tárhely szolgáltatás
3 min 1 Hosting 2310 Sztigetszentmiklós Brassó u. 4/A tárhely szolgáltatás
GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. futárszolgálat
MiGa93 Kft. 1213 Budapest, Csikó st. 12. könyvelő
Facebook Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation
közösségi oldal https://www.facebook.com/about/privacy/update
Google Google LLC Google Analytics
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Az általunk kezelt adatok: 

Tevékenység  megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása Vállalkozásunk jogos érdeke IP cím a honlap megszűnéséig
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a látogatás időpontja
a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a meglátogatott aloldalak adatai,
a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
a látogatottság mérésére, látogatók száma, helye, látogatások ideje, böngésző fajtája
statisztikai célok  
Üzleti kapcsolattartás e-mail útján hozzájárulás, illetve szerződés előkészítése teljes név a szolgáltatás megszűnéséig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig.
az érintettek részéről megkeresés, szolgáltatások után érdeklődés e-mail cím
  egyéb, az érintett által megadott adat
Regisztráció a honlapon hozzájárulás vezetéknév, keresztnév a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
értesítés üzemszünetről, Vállalkozásunk elérhetőségének módosulásáról, stb. e-mail cím
Hírlevél szolgáltatás hozzájárulás teljes név, hírlevélről történő leiratkozásig
Cél: kapcsolattartás, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük e-mail cím
  egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.
Direkt marketing szolgáltatás hozzájárulás teljes név, direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, e-mail cím,
üzletszerzési célból Önt megkeressük, telefonszám (nem kötelező)
az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb
Ügyintézés, panasz  jogi kötelezettség teljes név 5 évig
·         észrevételre, panaszra válaszadás e-mail cím
  egyéb, az érintett által adott adat
Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele hozzájárulás teljes név, e mail cím, szállítási cím, telefonszám webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig
Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, szerződés telefonszám és e-mail cím,  
megrendelések kezelése és teljesítése, jogszabályi rendelkezés online azonosító szám, szállítási cím, teljes név(cégnév) telefonszám és e-mail cím A szerződéshez kapcsolódó adatok megőrzési ideje a szerződés megszűnése után 5 év.
a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), szállítási cím, teljes név (cégnév) telefonszám, e mail cím  A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.
panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, Eker tv. 13/A §, fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.), telefonszám, e mail cím  
vásárlóink szokásainak elemzése, Számv. tv. 169. §). egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,  
vásárlóinkkal kapcsolattartás. hozzájárulás kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai, , telefonszám, e-mail cím  
    számlázási név, természetes személy esetén teljes név,  
    az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)  
    számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).  

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a trovet@gmail.com e-mail, illetve Trovet Hungary Kft. Budapest, 1212 Szent István út 69. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A regisztráció illetve a velünk való kapcsolattartása során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Info tv. 6.§ (5) bekezdés, Eker tv. 13/A §, Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §) Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünk Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és

 • az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint
 • tájékoztatókat és ajánlatokat küldhetünk és/vagy
 • hírlevelet továbbíthatunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található. Vállalkozásunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az Adatkezelési tájékoztató weboldalon történik.

 

 

Süti tájékoztató

 

MI AZ A COOKIE (SÜTI)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A sütiket idejük, feladatuk és származásuk alapján az alábbiak szerint különböztetjük meg:

Munkamenet és maradandó cookie-k

A cookie-k lejárati idejük szerint két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében. Az állandó sütik lejárati idejét a süti leírásánál tüntettük fel.

Saját és külső cookie-k

Amennyiben a mi webszerverünk telepíti az Ön eszközére a sütit, saját cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató (pl.: Google) által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Szükséges, statisztikai és marketing cookiek

A „szükséges süti” a honlap működéséhez elengedhetetlen funkciókat biztosít. Ilyen pl: a nyelv beállítás rögzítése, az űrlap kitöltési segédlet, stb…. Mivel a süti nélkül a honlap nem működhet, a használatához nincs szükség az Ön hozzájárulására.

A „statisztikai süti” statisztikai adatokat gyűjt arról, hogyan használja a honlap látogatója a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot. Innen tudjuk pl: mely cikkek a legnézettebbek. Az ilyen süti használata nem elengedhetetlen, így alkalmazásához az Ön hozzájárulására van szükség.

A „marketing süti” célja a célzott, Önre szabott reklámok megjelenítése a különböző reklámfelületeken (pl: Google). Ehhez a süti elemzi pl: a honlap megtekintésének módját, helyét, rögzíti a látogatások számát, a megtekintett videókat, stb.

A sütik pontos feladatát a leírásban jelezzük.


MILYEN COOKIE-T HASZNÁLUNK?


Kategória: Elengedhetetlenül szükséges sütik (4)

Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. (4)

Név: _GRECAPTCHA
Szolgáltató: google.com
Típus: HTTP
Lejárat: 179 nap
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: A reCAPTCHA a Google SPAM -védelmi szolgáltatása, amely segít megvédeni a webhelyeket a spamektől és a visszaéléstől. Elemezheti a forgalmat (potenciálisan a felhasználók személyes adatait tartalmazó tartalom) azzal a céllal, hogy kiszűrje a forgalom Botként vagy SPAM -ként elismert részeit, és megakadályozza az automatizált szoftvereket abban, hogy visszaélést okozzanak az Ön webhelyén. A Google reCAPTCHA sütiket telepíthet látogatói készülékeire.
Forrás: https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LcMUFYbAAAAAMOS96kyKp9rmz6yiY7kVPidIwUj
via https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=newsletter_callb ack1
Az adatokat a következő címre küldik: Egyesült Államok

Név: rc::a
Szolgáltató: google.com
Típus: HTML
Lejárat: Állandó
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: A reCAPTCHA működését segítő cookiek. A Captcha egy olyan teszt, ami képes megkülönböztetni a honlapokat pásztázó robotokat a valós felhasználóktól.
Forrás: https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=newsletter_callb ack1
Az adatokat a következő címre küldik: Egyesült Államok

Név: rc::b
Szolgáltató: google.com
Típus: HTML
Lejárat: Látogatás vége
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: A reCAPTCHA működését segítő cookiek. A Captcha egy olyan teszt, ami képes megkülönböztetni a honlapokat pásztázó robotokat a valós felhasználóktól.
Forrás: https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=newsletter_callb ack1
Az adatokat a következő címre küldik: Egyesült Államok

Név: rc::c
Szolgáltató: google.com
Típus: HTML
Lejárat: Látogatás vége
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: A reCAPTCHA működését segítő cookiek. A Captcha egy olyan teszt, ami képes megkülönböztetni a honlapokat pásztázó robotokat a valós felhasználóktól.
Forrás: https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=newsletter_callb ack1
Az adatokat a következő címre küldik: Egyesült Államok


Kategória: Marketing célú sütik (2)

A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

Név: fr
Szolgáltató: facebook.com
Típus: HTTP
Lejárat: 3 hónap
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: A hirdetések megjelenítésére és mérésére, illetve a relevanciájuk javítására szolgál.
Source: https://www.facebook.com/tr/?id=391243930967518ev=fb_page_viewd=https%3A%2F%2Fcluster3.u nas.hu%2Fshop_facebook_login.php%3Furl%3Dhttps%253a%252f%252fbolt.vitapet.hu%26text%3Dbel%25c3%25a9p%25c3%25a9s%2Bfacebookkal%26type%3D%26align%3Dcenter%26design%3D%252fbase%252f001800%252frl=https%3A%2F%2Fbolt.vitapet.hu%2Fif=truets=1628844172332sw=1024sh=768at=
Az adatokat a következő címre küldik: Egyesült Államok

Név: tr
Szolgáltató: facebook.com
Típus: Pixel
Lejárat: Látogatás vége
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: A hirdetések megjelenítésére és mérésére, illetve a relevanciájuk javítására szolgál.
Forrás: https://cluster3.unas.hu/shop_facebook_login.php?url=https%3a%2f%2fbolt.vitapet.hutext= bel%c3%a9p%c3%a9s+facebookkaltype=align=centerdesign=%2fbase%2f001800%2f
Az adatokat a következő címre küldik: Egyesült Államok


Kategória: Osztlyozatlan sütik (2)

A nem besorolt ​​sütik osztályozása folyamatban van, az egyes sütik szolgáltatóival együtt.

Név: UnasID bolt.vitapet.hu
Típus: HTTP
Lejárat: Látogatás vége
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: UNAS bérelt webáruház működéséhez szükséges.
Forrás: https://bolt.vitapet.hu
Az adatokat a következő címre küldik: Magyarország

Név: UnasServiceProxyID bolt.vitapet.hu
Típus: HTTP
Lejárat: Látogatás vége
URL: https://bolt.vitapet.hu/
Cél: UNAS bérelt webáruház működéséhez szükséges.
Forrás: https://bolt.vitapet.hu
Az adatokat a következő címre küldik: Magyarország

 

Budapest, 2018.05.24.

 

Vásárlási tudnivalók

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással! A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.